Kapmaskiner

  • Pegas Bandsåg 150x200 GH-R

    Kvartsautomatisk bandsåg byggd enligt gällande Europeiska normer - GH modell med möjlighet till tyngdkraftsmatning (regleras med bypass-ventil och hydraulikcylinder) igenom materialet. Efter avslutad kapning förs sågbågen manuellt tillbaka till utgångsläget. Maskinen kan gerkapa steglöst mellan 0° till 60° höger.

    15.000,00 kr

    Beställning