Köpvillkor

Beställning
Vi säljer endast inom Sverige.
I samband med beställning registrerar Machinery Scandinavia AB dina uppgifter i ett kundregister. Machinery Scandinavia AB kommer inte att lämna ut några uppgifter till andra företag än inom koncernen. Om du vill ändra dina adressuppgifter eller bli borttagen ur registret går det bra att skriva/maila till oss

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive frakt. Priserna på hemsidan visas exklusive moms och inklusive emballage. Moms tillkommer alltid. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Machinery Scandinavia AB råder ej över prisförändringar på marknaden så som valutaförändringar eller liknande, varför vi förbehåller oss rätten att utan föregående varsel ändra våra priser. Priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går upp eller ner. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.

Betalning
Förskott
När vi mottagit din beställning skickar vi en faktura som betalas genom överföring till vårt bankkonto eller via bankgiro. När betalningen registrerats hos oss, skickar vi varan.
Kortbetalning
Vi använder oss av PayPal. Enkel och trygg kortbetalning via nätet. För mer information klicka in på www.paypal.com

Ångerrätt (gäller ej företag)
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, det vill säga oanvänd och ej förstörd eller skadad. Du bekostar själv returfrakten. Specialbeställningar och metervaror återköps inte. Återbetalning av varans pris och fraktkostnad sker inom 30 dagar från det att säljaren mottar meddelande om att avtalet hävts.

Transportskador
Om varan/försändelsen har transportskadats ska du anmäla detta direkt till chauffören eller senast efter 7 dagar till fraktbolaget som gör en skadeanmälan. Det är kundens ansvar att noggrant kontrollera att godset är oskadat och att alla kollin erhållits. Vid felleverans står Machinery Scandinavia AB för eventuell extra fraktkostnad. Machinery Scandinavia AB ersätter ej förlorade intäkter, kostnader för reparation av annan verkstad, resekostnader och dylikt, om detta ej avtalats med oss.

Garanti
Ett år – Garantin gäller ej om maskinen utsatts för felaktig användning eller skötsel. Spara alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Machinery Scandinavia AB förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den.
I fall en tillverkare/importör/leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis varan av denna garantitid, men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare/importör/leverantör. Garantin gäller från och med inköpsdatum

Reklamation
När garantitiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början. Reklamation ska alltid anmälas per telefon till Machinery Scandinavia. Ni erhåller då en retursedel som skall biläggas godset tillbaka. Reklamerad vara ska alltid skickas tillbaka i rengjort skick och väl emballerad i originalförpackning. Dåligt rengjord vara eller vara skickad med mottagarfrakt tas ej emot. Vid godkänd reklamation repareras varan eller ersätts med likvärdig vara.

Leverans
Fritt fabrik Rosenfors om inte annat avtalats. Vid varor på lager sker leverans inom 1-3 dagar från det att Machinery Scandinavia AB mottagit beställning. Vid produktionsstopp, slutförsäljning, mellanförsäljning etcetera hör Machinery Scandinavia av sig per mail eller telefon för leveransdag.

Försäljning underårig
Åldersgränsen vid postorderköp är 18 år. Är du under 18 år krävs målsmans underskrift.

Reservation
Vi reserverar oss för förändringar av tekniska data, utföranden, mm som fabrikanter kan ha gjort efter publikationsdatum. Vi reserverar oss också mot eventuella felskrivningar. Vi reserverar oss även för att vissa produkter kan på bilderna vara extrautrustade.