Kvalité och miljö

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera produkter med optimal kvalité.

Miljöpolicy

Machinery Scandinavia skall arbeta för en varaktig och hållbar utveckling genom att minska vår miljöpåverkan både på kort och lång sikt.

Arbetsmiljöpolicy

Målsättningen med Machinery Scandinavias arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs säker, utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.