Vår garanti

Garantin för våra produkter gäller 12 månader från leveransdatum.

Vi tillämpar Allmänna Leveransbestämmelser enligt NL09 inom den Nordiska marknaden (Sverige, Norge, Danmark och Finland). På övriga marknader/länder tillämpas leveransbestämmelser enligt Orgalime.