510x510 HERKULES X-S

Halvautomatisk hydraulisk bandsåg med rörligt arbetsbord. Maskinen är konstruerad för kapning såväl vertikalt som horisontellt. Styrsystem Mahler. Styrsystemet ger maskinen funktioner såsom automatisk justering av skärdata, programmering av sågbågens övre och nedre läge mm. Via maskinens display övervakas och justeras lätt skärparametrar och inställningar för olika typer av arbetscykler. 

Kapkapacitet

Tekniska data

 

 

Kontakta våra säljare för mer info om produkten!