400 PROFI A-CNC

2-pelarstyrd hydrauliskt helautomatisk bandsåg, byggd enligt gällande Europeiska normer. Bandet sluttar 7 grader, vilket möjliggör högre produktivitet vid kapning av profiler och solida material, dessutom ger det längre livslängd på banden. Dessa parametrar tillsammans med en kraftfull drivning och en bandhöjd på 34 mm möjliggör hög produktivitet i maskinen.Sågen är konstruerad för raka snitt.  Lämplig för kapning av rör. Steglös hastighetsreglering, Främre bandstyrning följer skruvstyckets rörliga back, Styrsystem SAW MICRO.

Klicka på bilden för mera information om kapacitet och maskindata. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>