Sirio 370 AF-NC

Helautomatisk numeriskt styrd vertikal klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem. Rekommenderad för kapning i höghållfasta stålmaterial, såväl solida som profiler. Elektropneumatisk styrning med hydraulisk matning av huvudets matning. Som tillbehör finns steglös hastighet ESC-utförande som ökar maskinens användbarhet till allt från rostfria material till lättmetall, mässing och koppar. Maskinen gerkapar från 45° höger till 60° vänster och nedmatas på en gejdstyrning. Slutväxel arbetar i oljebad med stort bronshjul (Ø 140 mm), växellådan består av tandremsdrift.
Möjlighet att lagra 99 detaljprogram, cykler kan lagras med olika längd och antal inom varje program.

Arbetscykel: Efter att ha programmerat önskad längd och antal startas maskinen. Maskinen renkapar först, matar sedan fram materialet och kapar till inställda längd och antal.
Observera att maskinen endast är avsedd för klinga med 40 mm hål.
Finns även i utförande med stångmagasin SLB 6000.