Velox 350 AF-E

Helautomatisk klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer. Rekommenderad för kapning i aluminiumlegeringar, såväl solida som profiler. Konstruktionen ger kapsnitt med hög precision och kvalitet. Maskinen kan även användas i specialutförande till kapning med HSS blad i mässing och koppar (offereras på begäran). Maskinen gerkapar från 45° höger till 45° vänster. Huvudet går även att luta 45° vertikalt.
Stort arbetsbord som roterar på en kulkrans.

Arbetscykel: Efter att ha programmerat önskad längd och antal startas maskinen. Maskinen renkapar först, matar sedan fram materialet och kapar till inställd längd och antal.