Velox 350 AF-NC

Hel- och halvautomatisk klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer. Rekommenderad för kapning i aluminiumlegeringar, såväl solida som profiler. Konstruktionen ger kapsnitt med hög precision och kvalitet. Maskinen kan även användas i specialutförande till kapning med HSS blad i mässing och koppar. Maskinen gerkapar från 45° höger till 45° vänster. Huvudet går även att luta 45° vertikalt. Stort arbetsbord som roterar på en kulkrans. Möjlighet att lagra 99 detaljprogram, cykler kan lagras med olika längd och antal inom varje program.

Arbetscykel: Efter att ha programmerat önskad längd och antal startas maskinen. Maskinen renkapar först, matar sedan fram materialet och kapar till inställd längd och antal.
Maskinen finns även i utförande med stångmagasin SLB 6000.