Rosenfors – ett nytt varumärke från MSC

Nu lanserar vi ett nytt varumärke. Rosenfors är en pelarborrmaskin med samma höga kvalitet som våra övriga maskiner med till ett lägre pris.