Sirio 370 AF-E

Sirio 370 AF-E

Sirio 370 AF-E

Hel – och halvautomatisk elektronisk vertikal klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem. Rekommenderad för kapning i höghållfasta stålmaterial, såväl solida som profiler. Elektropneumatisk styrning med hydraulisk matning av huvudets matning. Som tillbehör finns steglös hastighet ESC-utförande som ökar maskinens användbarhet till allt från rostfria material till lättmetall, mässing och koppar. Maskinen gerkapar från 45° höger till 60° vänster och nedmatas på en gejdstyrning. Slutväxel arbetar i oljebad med stort bronshjul (Ø 140 mm), växellådan består av tandremsdrift.

Arbetscykel: Efter att ha programmerat önskad längd och antal startas maskinen. Maskinen renkapar först, matar sedan fram materialet och kapar till inställd längd och antal.
Observera att maskinen endast är avsedd för klinga med 40 mm hål.

Ladda ner prospekt

Mer information

IMET har ett brett sortiment av klingkapar till de flesta ändamål. I det breda sortimentet tillhandahåller man allt från kapar som är manuella, halvautomatiska och helautomatiska.

I produktsegmentet finner ni även IMETs varumärke VELOX med sågar speciellet anpassade för att kapa aluminium.

Teknisk specifikation